20151206_110720.jpg

Om mig och vanliga livet

DSC_0748.jpg

            Etik

Som coach är jag fristående från myndigheter och är således befriad från ansvar att föra patientjournal eller lagra personuppgifter av något slag. Jag för anteckningar under mötet, därefter kommer vi överens om ifall de ska kastas eller sparas för nästa tillfälle.

International Coach Federation har beslutat etiska riktlinjer för coacher. Utöver en inledande genomgång av några centrala begrepp inom coaching är riktlinjerna indelade i fem avsnitt.

            Riktlinjerna finns att läsa på ICF Etiska riktlinjer

Jag är din Mentala PT!

Genom Kognitiv coaching och/eller Hypnosterapi kan du utvecklas och få ett rikare liv!

Jag som driver Vanliga Livet är certifierad kognitiv coach och hypnosterapeut via Life Cap. Läs mer om behandlingarna under flikarna och boka din tid online.

Det är aldrig försent att investera i sig själv och att ta hjälp av en coach/terapeut är första steget.

Tjänster:

  • Karriärscoaching - beteende/attityd/prestation

  • Avstressande hypnos, förebygga utbrändhet/stress

  • Sömnsvårigheter - Ätstörning - Rädslor/fobier

  • Medberoende eller Anhörig

  • Sluta röka

  • Ångest och depressioner- livsleda

  • Relationsproblem - dysfunktionella relationer

Samarbetspartner: Inre Hälsa - Läs mer om hypnos som verktyg för dig, hur du kan hitta din inre hälsa och boka tid: https://hypnosterapin.se/

Du hittar mig även på länkarna nedan.

Instagram
Facebook
Twitter